CO TO JE BEMER®?

BEMER je moderní zdravotnický prostředek. V lékařských kruzích je definován jako moderním přístroj, který má multioborový přesah do  jednotlivých oblastí a oborů medicíny. BEMER terapie je pokračováním práce všeobecných a odborných lékařů u nemocí či chronických onemocnění. 

CO TO JE BEMER®

BEMER je moderní zdravotnický prostředek. V lékařských kruzích je definován jako moderním přístroj, který má multioborový přesah do  jednotlivých oblastí a oborů medicíny. BEMER terapie je pokračováním práce všeobecných a odborných lékařů u nemocí či chronických onemocnění. 

CÉVNÍ FYZIKÁLNÍ TERAPIE BEMER

BEMER zlepšuje kardiovaskulární systém a látkovou výměnu na buněčné úrovni. Zjednodušeně podporuje správné fungování organismu, posiluje jeho sebe-regeneraci, zlepšuje účinky předepsaných léků.

Používá patentovanou formu rytmické kontrakční vlny (biorytmicky definovaný terapeutický signál), příznivě působící na malé a nejmenší cévy.

Patří mezi nejpřednější zdravotnické prostředky, které podporují mikrocirkulační soustavu a působí i na předřazené a nadřazené větší cévy. Při neinvazivní a bezbolestném ošetření zvyšují přirozenou funkčnost regulačních procesů, posiluji imunitní  systém.

KOMU JE BEMER URČENÝ

BEMER pomáhá při poruchách průtoku krve nejmenšími cévami, a stát se tak účinnou podporou pro celý organismus. Používá se při nejrůznějších zdravotních obtížích, které vycházejí z narušené mikrocirkulace. BEMER cévní fyzikální terapie se tedy využívá pro regeneraci lidského organismu. Zjednodušeně, při terapii BEMER dochází  k podpoře a obnově zdraví.

JAK VÁM BEMER POMŮŽE

Používá patentovanou formu rytmické kontrakční vlny (biorytmicky definovaný terapeutický signál), příznivě působící na malé a nejmenší cévy. Při neinvazivní a bezbolestném ošetření zvyšují přirozenou funkčnost regulačních procesů, posiluji imunitní systém. Zlepšuji kardiovaskulární systém a látkovou výměnu na buněčné úrovni. Zjednodušeně podporuji správné fungování organismu, posiluji jeho sebe-regeneraci, zlepšuji účinky předepsaných léků.

CO JE MIKROCIRKULACE

Mikrocirkulace je pojem označující oběh tělních tekutin (krve, tkáňové tekutiny, lymfy) na úrovni jednotlivých tkání. Základem mikrocirkulace jsou drobné krevní a lymfatické cévy. Porucha mikrocirkulace má za následek zhoršení výživy tkání. Pokud mikrocirkulace v určitém místě lidského těla nefunguje zcela spolehlivě, látková výměna mezi krví a tkání je tam omezena. To má negativní dopad na funkceschopnost a výkonnost dotčených buněk a jimi tvořených orgánových systémů. Funkční stav určitého orgánového systému tedy do značné míry závisí na stavu mikrocirkulace. 

Naše tělo dokáže velké věci – dokonce i v docela malém měřítku.

Nejdrobnější cévy jsou mikroskopicky malé. Mají na starost zásobování našeho těla a jsou neustále v plném nasazení. Díky nim se ke tkáním a orgánům dostávají živiny a kyslík a zároveň jsou opačným směrem odváděny odpadní látky. Tato síť tepének a žilek, kterou v sobě nosíme, je skutečně mistrovským dílem přírody. A co můžeme dělat pro to, aby tato síť dobře fungovala? Tyto nejjemnější cévy, které tvoří převážnou většinu veškerých krevních cév v našem těle, můžeme podpořit v jejich přirozené mikrocirkulaci cévní fyzikální terapií BEMER. Určitě tak přispějeme k zachování svého zdraví. 

BEMER A LÉKAŘI

V konvenční medicíně nadále dominuje mechanicko-chemické směr (chirurgie a medikamentózní léčba).

Nicméně je fyzikální terapie cév BEMER již součástí konvenční medicíny jako uklidňující opatření.

Je uznávána v lékařských odborných společnostech, je hlavním tématem lékařských pracovních skupin a současným výzkumným tématem mnohých univerzit. V lékařských vědeckých kruzích se v současné době zvažuje, zda by fyzikální terapie cév neměla být dokonce zahrnuta do konvenčních pokynů pro léčebné postupy.

Oficiální certifikace fyzikální terapie cév BEMER poskytne další základ pro konvenční lékařskou akceptaci, jelikož způsob jednání a vědecké důkazy byly oficiálně uznány.

V případě těhotenství, nádorového onemocnění a všech závažných onemocnění, které vyžadují kontinuální, tj. probíhající lékařskou léčbu a léky, musí být další užívání fyzikální terapie cév dohodnuto s ošetřujícím lékařem. Pokud jste v péči odborného lékaře, můžeme Vám pro lékaře poskytnout informační dopis o terapii BEMER. 

KONTRAINDIKACE

Je nutno dbát následujících absolutních kontraindikací:

 • Imunosupresivní terapie po transplantaci
 • Imunosupresivní terapie po alogenní transplantaci buněk nebo po transplantaci kostní dřeně či kmenových buněk. Ostatní onemocnění vyžadující imunosupresi, např. autoimunitní nebo dermatologická onemocnění, nejsou vzhledem k terapii BEMER kontraindikována.
 • Aktivní medicínské implantáty, které vedou ke stimulaci (např. kardiostimulátor, defibrilátor, mozkový stimulátor, svalový stimulátor), představují relativní kontraindikaci. Použití terapie BEMER jako adjuvantní (pomocné) terapie je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem.
 • Při posouzení rizik musí Váš odborný lékař na základě individuálně nastavených hraničních hodnot implantátu a s ohledem na vzdálenost mezi cívkou aplikátoru a elektrodami implantátu posoudit, zda terapie BEMER při maximální magnetické indukci 150 μT (střední indukce při celotělové terapii je 21 μT) může způsobit eventuální poruchy či nikoliv. Pokud podle posouzení odborného lékaře nelze vyloučit negativní ovlivnění, a nemůže být proto s jistotou zaručena funkční bezpečnost, nesmí se terapeutický systém BEMER aplikovat.

Veškeré medicínské implantáty určené k dávkování farmaceutik (infuzní pumpy) představují absolutní kontraindikaci a vylučují použití terapie BEMER.

IMPLANTÁTY

Vzhledem k nízké intenzitě magnetického pole, které se používá k přenosu typického signálu BEMER, může být terapie BEMER používána u všech kovových implantátů (chirurgické šrouby, desky, svorky…).

INTERAKCE S PŘEDEPSANÝMI LÉKY

Stejně jako při každé vysoce účinné terapii k tomu může za určitých okolností dojít. Proto doporučujeme, abyste si před použitím terapie BEMER s lékařem/terapeutem vyjasnili obtíže, příznaky nebo nemoci.
Pokud se vyskytnou následující obtíže, poraďte se s lékařem před použitím terapie BEMER.

 • Nejasná horečka
 • Infekční onemocnění
 • Závažná srdeční arytmie
 • Závažné psychózy
 • Nekontrolované záchvatovité poruchy (např. epilepsie)
 • Dlouhodobé užívání antagonistů β-receptoru
 • Dlouhodobé užívání kortikoidů
 • Dlouhodobé užívání derivátů kumarinu

O jiných antikoagulačních látkách, jako jsou ASS nebo nesteroidní léky, jako jsou diklofenak nebo jiná antihypertenziva, například blokátory kalciových kanálů a antagonisté angiotenzinového receptoru, není známo, že by interagovali s terapií BEMER.

V případě všech zde zmiňovaných i nezmiňovaných závažných onemocnění, které vyžadují kontinuální, tj. probíhající lékařskou léčbu a léky, musí být další užívání fyzikální terapie cév dohodnuto s ošetřujícím lékařem. Pokud jste v péči odborného lékaře, můžeme Vám pro lékaře poskytnout informační dopis o terapii BEMER. 

BEMER SI MŮŽETE VYZKOUŠET

No, jasně, že ano. My to chápeme. 

Potřebujete se ujistit, zda bude mít terapie BEMER na Vás nějaký účinek? Připravili jsme pro Vás BEMER certifikovaný zdravotnický prostředek k vyzkoušení / zapůjčení.  Půjčovna BEMER