BEMER a dostupné studie

Dostávám často otázky, které se týkají používání BEMER terapie v oblasti medícíny. Jsou nějaké studie o výsledcích terapie BEMER? Zde naleznete odpověď – PubMed Central je bezplatné digitální úložiště, které archivuje otevřené přístupy k plným textům vědeckých...