Po získání certifikátů s celosvětovou platností, bylo pro BEMER dalším důležitým krokem získat i nadstavbou certifikaci v České republice. Státní ústav pro kontrolu léčiv (tzv. SÚKL) působí v zájmu ochrany zdraví občanů, a zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a podílí se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. Všechno toto BEMER bezezbytku splňuje.

Odkaz Vás navede přímo na odborné informace o cévní fyzikální terapii BEMER®.

Na poli certifikace nejen v Evropské uniii dosáhl BEMER maxima. Národní knihovna medicíny, zkráceně PubMed® obsahuje více než 34 milionů citací na biomedicínskou literaturu z MEDLINE, časopisy o živé přírodě a online knihy. Citace mohou obsahovat odkazy na plný textový obsah z PubMed Central a webových stránek vydavatelů.

Odkaz Vás navede přímo na odborné články, studie a citace o cévní fyzikální terapii BEMER®.