JAK MŮŽE CÉVNÍ FYZIKÁLNÍ TERAPIE BEMER POMOCI OD BOLESTI a CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ?

Mikrocirkulace je pojem označující oběh tělních tekutin (krve, tkáňové tekutiny, lymfy) na úrovni jednotlivých tkání. Základem mikrocirkulace jsou drobné krevní a lymfatické cévy. Mikrocirkulace je součástí transportní sítě krevního oběhu. Slouží k zásobování buněk, z nichž se skládá naše tělo kyslíkem a živinami. A zároveň slouží jako cesta odpadových látek. Zde, už lze jednoznačně odvodit, jak rozhodující je podporovat oblast látkové výměny na úrovni buněk. Funkčnost  nejmenších vlásečnic a jejich podpora má přímý dopad na organismus. Zda převládne onemocnění či zdraví. Mikrocévní fyzikální terapie napomáhá k návratu a přirozenému fungování lidského těla. 

PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU

Mikrooběh podléhá všeobecným zákonitostem života a s přibývajícím věkem slábne. Náš uspěchaný životní styl urychluje dopad škodlivých vlivů. Stres, různé zlozvyky, nezdravá životospráva, nedostatek spánku a pohybu. Chybné stravování vedoucí k vitamínové podvýživě. Následky jsou všeobecně známé. Slábne imunitní systém, jsme méně odolní proti nákazám a onemocněním. Snižuje se výkonnost, zhoršuje se pocit komfortu, zpomaluje se proces uzdravování a hojení. Zvyšuje se nemocnost, schopnost čelit nákazám, navyšují se počty chronických onemocnění a počty předepisovaných medikamentů u jednotlivců. Pacienti trpí vedlejšími účinky, těchto medikamentů. Napříč polulací se navyšuje výskyt tzv. civilizačních chorob.

 

POTŘEBUJEME POMÁHAT NAŠIM TĚLŮM I ZEVNITŘ. KAŽDÝ MÁME SVÉHO VNITŘNÍHO LÉKAŘE.

CESTA ZE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

BEMER cévní terapie je využívaná k doprovodné léčbě takových onemocnění, která jsou způsobena poruchami mikrooběhu. Podíl mikrooběhu zaujímá v krevním oběhu uctyhodných 74% z celkové krevního oběhu. Zhoršení pružnosti pohybu cévních stěn (vazomoce) je počátkem vzniku onemocnění. Pokud nemáte rádi procenta, tak Bemer cévní terapie ovlivňuje téměř 100 000 km mikrokapilár. Toto široké spektrum účinků působí nejen na značnou část tzv. civilizačních chorob, ale i na většinu nemocí, jejichž léčba spadá do okruhu činnosti praktických lékařů.

Udržení zdraví, zrychlení léčby – to jsou sliby, které mnozí slibují, avšak málokdy dodrží. Technologie BEMER představuje v současnosti nejlépe prozkoumanou a nejúčinnější fyzikální léčebnou metodu v oblasti komplementární a preventivní medicíny. Na základě intezivně prováděných výzkumů se obě nově vyvinuté řídící jednotky B.BOX vyznačují inovačními prvky, jaké v současné době nemůže nabídnout žádný jiný výrobce na trhu. Aktuální technologie BEMER stimuluje řízení prokrvování orgánů jak na lokální, tak na nadřazené úrovni. Nová, speciální a celosvětově jedinečná konfigurace signálů pro denní i spánkovou fázi zajišťuje vyšší stupeň účinnosti a delší dobu působení.   

Pomůžeme a poradíme i Vám