Technologie BEMER představuje v současnosti nejlépe prozkoumanou a nejúčinnější fyzikální léčebnou metodu v oblasti komplementární a preventivní medicíny.


Na základě intezivně prováděných výzkumů se přístroje BEMER vyznačují inovačními prvky, jaké v současné době nemůže nabídnout žádný jiný výrobce zdravotních prostředků na trhu. Aktuální technologie BEMER stimuluje řízení prokrvování orgánů jak na lokální, tak na nadřazené úrovni. Nová, speciální a celosvětově jedinečná konfigurace signálů pro denní i spánkovou fázi zajišťuje vyšší stupeň účinnosti a delší dobu působení.   

NAŠE CESTA ZE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

BEMER cévní fyzikální terapie je využívaná k doprovodné léčbě takových onemocnění, která jsou způsobena poruchami mikrooběhu. Podíl mikrooběhu zaujímá v krevním oběhu úctyhodných 74% z celkové krevního oběhu. Zhoršení pružnosti pohybu cévních stěn (vazomoce) je počátkem vzniku onemocnění. Pokud nemáte rádi procenta, tak BEMER cévní fyzikální terapie ovlivňuje téměř 100 000 km mikrokapilár. Toto široké spektrum účinků působí nejen na značnou část tzv. civilizačních chorob.

Zjednodušeně lze říci, že BEMER může pozitivně působit i na většinu nemocí, jejichž léčba spadá do okruhu činnosti praktických lékařů.

Pomůžeme a poradíme i Vám, jak se opět radovat ze života…